Disclaimer

NL

Confrérie Clinique streeft ernaar dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Zij is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Confrérie Clinique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden en/of onnauwkeurigheden van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is Confrérie Clinique aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Confrérie Clinique niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Confrérie Clinique kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.

Het auteursrecht op deze website berust bij Confrérie Clinique. Het gebruik of de vermenigvuldiging van deze informatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Confrérie Clinique.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing. Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, Nederland.

EN

Confrérie Clinique endeavours to keep the information provided on this website up-to-date and correct. However Confrérie Clinique is not liable for any problems that may arise due to the use of this website and/or any linked external sites. Confrérie Clinique cannot be held liable for problems that arise due to errors, inaccuracies or omissions in the information provided on the website.

In no event will Confrérie Clinique be liable for direct or indirect loss or damage arising from, or in connection with, the use of the information provided on this website. In addition Confrérie Clinique is not liable for loss or damage which may arise due to viruses on the website.

The information on this website is subject to change without notice.

Copying or reproducing information from this site is permitted solely with the prior permission of Confrérie Clinique.

This disclaimer is governed by and construed in accordance with Dutch law and any disputes relating to this disclaimer will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of The Netherlands.